Trainingsacteur

Een trainingsacteur (ook wel rollenspelacteur genoemd) is een acteur die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van rollenspelen (ofwel simulaties) binnen trainingen. Verder kan een trainingsacteur mee aan assessments werken of vormt hij als mystery-guest een onderdeel van een onderzoek.

Acteren binnen trainingen is een specialisme. De acteur gebruikt alle gangbare acteertechnieken en zet deze in om een educatief doel te bereiken. Veelal speelt een trainingsacteur vanuit improvisatie. Kenmerkend aan het werk van een trainingsacteur is dat hij reageert op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. De rol van de acteur staat dus niet vast. Zijn emoties, gedachten, handelingen en belevingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist. Dit alles volgens de communicatieve principes ‘actie-reactie’, ‘oorzaak-gevolg’, ‘zenden-ontvangen’. Naast het spelen van een personage, geeft de trainingsacteur ook feedback aan de cursist. Deze feedback wordt zowel tijdens het spel als nĂ¡ een rollenspel (simulatie) gegeven.
(Bron: Wikipedia)

Ik heb hiervoor een 4-daagse opleiding gevolgd bij Arianda Schepens van de Hebbes Academy. Daarna heb ik het geleerde in de praktijk kunnen brengen tijdens een stage bij de Hogeschool Rotterdam. Daar heb ik samen met een docent gewerkt met studenten voor hun assessments voor de minor Project- en programmamanagement en het voeren van personeelsgesprekken voor de opleiding facility management.

Ik heb wel gemerkt dat laagdrempelig trainingsacteren het prettigst werk voor mij. Dus voor kleine groepjes of individueel.
Het mooie van trainingsacteren is ook dat je het geleerde ook kan inzetten op andere vlakken. Je doorziet makkelijker bepaalde gevallen.